درنگ گاه های شهری در یک نگاه

تعریف درنگ گاه شهری

نقاطی از شهر که شهروندان میتوانند در آن برای مدت کوتاهی توقف کنند و از این فرصت برای افزایش تعاملات اجتماعی و ارتباطات اجتماعی استفاده کنند. درنگ گاه ها مناطقی با مساحت کوچکاند که برای ایجاد ارتباط اجتماعی بیشتر بین اعضای محله موثر هستند. این فضاها میتوانند در خدمت نیازهای عمومی شهروندان از قبیل گذراندن اوقات فراغت، محل جمع شدن اهالی محله، محل بازی بچه ها، محل فعالیتهای آموزشی برای زنان، جوانان و بسیاری دیگر از فعالیتهای عمومی باشند.

کارکردهای درنگ گاه های شهری
احیای فضاهای فراموش شده و نقاط بیدفاع شهر
ایجاد فضایی بهتر برای حضور حداکثری شهروندان
ایجاد محلی برای گردهمایی های دوستانه ساکنان محل
افزایش رفاه و رضایتمندی شهروندان
ایجاد فرصت مکث و تعاملات اجتماعی
افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی
به حداقل رساندن آسیبهای شهری در مکانهای عمومی
سامان‌دهی فضاهای شهری با بودجه کمتر
پروژه درنگ گاه ها در تهران
در این پروژه 15 فضای بی دفاع شهری در مناطق 16، 17 و 19 از سوی 15 طراح احیا میشود.

مجری
سازمان زیباسازی شهر تهران

رویکرد پروژه
سبک، سریع، ارزان/ اجرای پروژه های کوچک مقیاس هم جهت با نظریات روز دنیا

وضعیت پروژه
در حال حاضر نقاطی برای اجرای پروژه به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و در حال برنامه ریزی برای اجراست.

مناطق برگزیده برای اجرای پروژه
مناطق جنوبی شهر تهران یعنی مناطق 16،15 و 19 پیرامون بوستان ولایت و محلات جوادیه، نازی آباد، زمزم و... 15 نقطه در این محلات انتخاب شده و طی فرایندی برای هرکدام از این نقاط، یک طراح از بین طراحان و معماران صاحب نام تهران برگزیده شده است.
ویژگیهای بارز پروژه
همزمانی و هم فرایندی طرح و اجرا به این صورت که طراحان ملزم به ساخت طرح خود نیز هستند.
هنرمندان باید طرحهای خود را با همکاری و مشارکت مردم محله و منطقه انجام دهند، چراکه طرح درنگ گاه به منظور رفاه و رضایتمندی شهروندان اجرایی میشود. جای مردم در طراحی، اجرا و بهره برداری باید به خوبی مشخص شود.
نصب مبلمان و ایجاد فضای سبز در طرح و اجرای درنگ گاه های شهر تهران به خصوص در شب بسیار حائز اهمیت است.
پروژه و طرح درنگ گاه ها حاصل جلسات مستمر و متعدد متخصصان در حوزه های مختلف بوده است. متخصصان حوزه معماری، شهر و مسئولان اجرایی، سه ضلع یک مثلث اند که در طراحی آینده شهر دخیل هستند.
فعالیتهای انجام شده در درنگ گاه ها باید محرک توسعه محله باشد و تعریف درستی از آن ارائه دهد تا با این اتفاق شاهد ایجاد پیوند و دوستی در محله باشیم.
تعریف درنگگاه شهری
نقاطی از شهر که شهروندان میتوانند در آن برای مدت کوتاهی توقف کنند و از این فرصت برای افزایش تعاملات اجتماعی و ارتباطات اجتماعی استفاده کنند. درنگگاهها مناطقی با مساحت کوچکاند که برای ایجاد ارتباط اجتماعی بیشتر بین اعضای محله موثر هستند. این فضاها میتوانند در خدمت نیازهای عمومی شهروندان از قبیل گذراندن اوقات فراغت، محل جمع شدن اهالی محله، محل بازی بچهها، محل فعالیتهای آموزشی برای زنان، جوانان و بسیاری دیگر از فعالیتهای عمومی باشند.

کارکردهای درنگگاههای شهری
احیای فضاهای فراموششده و نقاط بیدفاع شهر
ایجاد فضایی بهتر برای حضور حداکثری شهروندان
ایجاد محلی برای گردهماییهای دوستانه ساکنان محل
افزایش رفاه و رضایتمندی شهروندان
ایجاد فرصت مکث و تعاملات اجتماعی
افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی
به حداقل رساندن آسیبهای شهری در مکانهای عمومی
سامان‌دهی فضاهای شهری با بودجه کمتر
پروژه درنگگاهها در تهران
در این پروژه 15 فضای بیدفاع شهری در مناطق 16، 17 و 19 از سوی 15 طراح احیا میشود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • زبان منظر نویسنده: آن ویستون اسپیرن مترجم: دکتر سید حسین بحرینی و دکتر بهناز امین‌زاده در دهه‌های اخیر، مباحث زبان‌شناسی در فلسفه، توسعه چشمگیری داشته و به موازات آن استفاده از زبان‌شناسی کاربردی در زمینه‌های…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه