برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهشی سازمان با عنوان کمیته پژوهشی نور پردازی شهری

اولین جلسه کمیته پژوهشی سازمان با عنوان کمیته پژوهشی نور پردازی شهری برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، اولین جلسه کمیته پژوهشی سازمان با عنوان کمیته پژوهشی نور پردازی شهری با حضور مدیران سازمان زیباسازی و اساتید دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است کمیته پژوهشی نورپردازی شهری یکی از هفت شورای پژوهشی است که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان زیباسازی تشکیل شده است.
"کمیته پژوهشی نورپردازی شهری؛ "مبلمان شهری، "فضاهای شهری،" هنرهای شهری، "تبلیعات فرهنگی، اقتصاد و درآمد، " کمیته‌هایی است که به منظور آینده‌ پژوهی در پروژه های سازمان تشکیل شده‌است.

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه