کتابخانه

میدان مشق

«اگرچه میدان مشق را برای استفاده قشون و برگزاری تمرین های نظامی ساختند، اما تاریخ آن مملو از وقایع گوناگون و شنیدنی است. دکتر فوریه، طبیب مخصوص ناصرالدین شاه، میگوید: «در سردر میدان مشق صبح و عصر نقاره میزدند و یک عده مطرب و رقاص با البسه خاص طلوع و غروب را با شادی تمام به مردم شهر اعلام میکردند.» علاوه بر این، میدان مشق زمانی به اعلام اوقات شرعی اختصاص داشت. در وسط میدان توپ بزرگی گذاشته بودند که هر روز در ساعت دوازده، آن را خالی میکردند و در ایام ماه مبارک رمضان توپ افطار و سحر هم از همان میدان شلیک میشد.»
آنچه خواندید، بخشی از کتاب «میدان مشق» است که به کوشش دفتر پژوهش های فرهنگی و سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شده است. دکتر اسکندر مختاری و احد ولیزاده، نویسندگان کتاب به تاریخچه، وقایع و تحولات میدان مشق پرداخته اند و داستان احداث باغ ملی، ساختمان های دولتی محدوده میدان مشق و ساختمانهای الحاقی به میدان را روایت کردهاند.
در مقدمه کتاب آمده است: «تغییرات میدان مشق در طی کمتر از دو سده، باری از خاطرات مختلف را برای شهر و ساکنان آن به همراه داشت. امروز میدان مشق تهران با ساختمانهای باشکوه و زیبا یکی از جذابترین فضاهای شهری در شهر تهران است. این جذابیت، نقش ماندگاری است که تاریخ بر چهره شهر نشانده.»

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه و تالیف: سازمان زیباسازی شهر تهران ناظر: معاونت برنامه ریزی و توسعه منظور از فضای سبز شهری در واقع نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان ساخت است که دارای بازدهی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه