نخستین کارگروه آمار و تحلیل اطلاعات سازمان زیباسازی برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه آمار و تحلیل اطلاعات سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور بررسی ایجاد وحدت رویه، تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات در سازمان برگزار شد.
 

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل‌ سازمان زیباسازی شهر تهران، بهروز فتحی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان، حمیدرضا حافظ‌نیا، مدیر فناوری اطلاعات، قدرت طاهری مدیرکل دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مرکز آمار ایران، راما قلمبر دزفولی، استاد دانشگاه و کارشناس اطلاعات شهری و شهرسازی سازمان فناوری اطلاعات، علی اصغر جعفری کارشناس آمار، بهاره شفقت و سمانه خدادادی داریانی نمایندگان مرکز آمار و رصد شهری افراد حاضر در این جلسه بودند.
در این جلسه بعد از بررسی لزوم و تاریخچه تشکیل واحد آمار و تحلیل اطلاعات، سرفصل‌های پیش‌بینی شده با حضور حاضران به بحث و بررسی گذاشته شد.
بررسی اقلام و شاخص‌های پیشنهادی در خصوص سرویس‌های بهداشتی عمومی شهر تهران، بررسی اقلام آماری تدوین شده و بررسی دستورالعمل کارگروه آمار و تحلیل اطلاعات سرفصل‌های این جلسه از کارگروه آمار و تحلیل اطلاعات سازمان زیباسازی بود.
در این جلسه گزارشی با موضوع «بررسی اقلام و شاخص‌های پیشنهادی در خصوص سرویس‌های بهداشتی عمومی شهر تهران» ارائه شد که اطلاعات آماری مختلف در خصوص این عنصر و سرانه‌های مرتبط با شاخص‌هایی همچون «مناسب بودن سرویس بهداشتی برای مادر و کودک »،« سرانه سرویس بهداشتی فرنگی بر اساس جمعیت نیازمند به این نوع سرویس (سالمندان و کم توانان جسمی)» و « سرانه چشمه زنان و مردان به تفکیک مناطق در تهران» را در برداشت، اعضای حاضر در جلسه ضمن شنیدن این گزارش، نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان کرده و پیشنهاداتی در خصوص شاخص‌های جدید ارائه کردند.
با توجه به فرا رسیدن روز جهانی سرویس بهداشتی(28 آبان ) واحد آمار پیشنهاد داد اینفوگرافی بر مبنای شاخص‌های احصا شده تهیه شود که این موضوع مورد تایید و در دستور کار این واحد قرار گرفت.
در ادامه جلسه سالنامه سال 1396 سازمان زیباسازی، حاوی اقلام تدوین شده جهت بررسی و اعلام نظر ارائه و پیشنهادات اخذ شده در دستور کار قرار گرفت و در پایان مقرر شد مشاوران دستورالعمل کارگروه آمار و تحلیل اطلاعات را بررسی کرده و در جلسه آتی این موضوع به همراه اقلام پیشنهادی شاخص گیری بررسی شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مولفان : سید رضا مرتضایی، مهدی اصل فلاح سال چاپ: 1392 تدوین کتاب فوق، با هدف نگاهی طراحانه به عناصر سازنده سیما و منظر شهـری، صورت پذیرفتـه است و با توجـه به سرفصل های اصلـی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه