معاون خدمات شهری منطقه 11 در گفت و گو با نشریه چلچراغ:

پروژه های درازمدت ولیعصر یکی از مهمترین پروژه های شهری است

خیابان ولیعصر با همه زیبایی هایش، با مشکلات فراوانی روبه روست؛ مسائلی که چهار منطقه شهرداری را درگیر خود کرده است. یکی از این مناطق، منطقه 11 شهرداری است. کوروش خرد، معاون خدمات شهری منطقه 11، میگوید برای آسیب شناسی و رفع مشکلات خیابان ولیعصر، کارگروهی تشکیل شده تا این معضلات را شناسایی و بررسی کنند.
ورود آبهای آلاینده واحدهای صنعتی- تجاری به داخل نهر ولیعصر یکی از این آسیب هاست. کوروش خرد در این باره میگوید: «بعضی از نقاط شهر تهران از جمله معابر حاشیه این خیابان فاضلاب شهری ندارند، به همین دلیل آب هایی که استفاده میکنند، مانند روشویی داخل نهر ریخته میشود. بعضی از خانه ها هم چاه جذبی ندارند و آبی که استفاده میکنند، به بیرون کوچه هدایت میشود و در آخر توسط یکی از نهرها داخل ولیعصر ریخته میشود.»
از دیگر معضلات منطقه 11 در خیابان ولیعصر، وجود دستفروشان حدفاصل انقلاب تا جمهوری است که باعث خرابی باغچه ها و مسئله سد معبر شده است. همچنین بعضی از مغازه دارها برای اینکه مغازه هایشان دیده شود، یا نمای بهتری به بیرون داشته باشد، اقدام به تخریب درختان میکنند. آقای خرد معتقد است که عدم وجود طرحی مناسب برای ساماندهی جداره ها از دیگر معضلات است. تابلوهایی که توسط واحدهای صنفی نصب میشود، فاقد یکپارچگی و انسجام اند. اما به گفته خرد، این معضل در برنامه ارتقای کیفی خیابان ولیعصر حل خواهد شد.
معاون خدمات شهری منطقه 11 در رابطه با بحث انسداد چشمه ها و آب های سطحی میگوید: «قبلا از آبی که از دربند به پایین سرازیر میشده، استفاده میکردند، اما به خاطر وجود همان آلاینده ها و کمبود آب، این آب قطع شده است و به صورت مستمر دیگر در دسترس نیست. همچنین برای آبیاری نهرهای خیابان ولیعصر از چاه و آبیاری درختان هم از لوله های آبرسانی استفاده میشود؛ که همه اینها باعث میشود درختان آبیاری سالم تری داشته باشند. برای به حداقل رساندن آلاینده های در آب نیز فعلا اتفاقی نیفتاده، اما تصمیم بر این است با انحراف، انسداد و ملزم کردن مالکین به روشهای جایگزین، این آلاینده ها را به حداقل برسانند.»
معاون خدمات شهری موضوعاتی مانند ساماندهی جداره ها، ارتقای مبلمان شهری، روشنایی، مرمت پیاده روها و نهرهای آسیب دیده، آبهای سطحی، آبیاری چنارها، حفظ درختان ولیعصر و کاشت گونه های مقاوم در این محور و ثبت میراث املاک این محدوده را که در واقع شناسنامه و مسیر گردشگردی به حساب می آیند، از جمله مباحث ارتقای کیفی خیابان ولیعصر میداند. خرد از همکاری فی مابینی میگوید که بین سازمان زیباسازی و سازمان بوستانها و مرکز محیط زیست و معاونت اجتماعی شهرداری و دیگر مناطق درگیر خیابان ولیعصر برپاست. در این کارگروه های تشکیل شده هرکدام از مباحثی که گفته شد، به صورت مدون مورد بررسی قرار میگیرند.
او در ادامه میگوید: «مسئله هویت بصری برعهده سازمان زیباسازی است و در فاز نخست بحث مبلمان شهری، ارتقای جداره ها و طراحی آن، مرمت پیاده روها در حال بررسی و تحلیل است. اگر اعضا به نتیجه برسند، احتمالا در سال 97 بخشی از این موارد را انجام خواهند داد.»
به گفته خرد، شهرداری برنامه هایی را هم برای رونق کسب وکارها در دست دارد و قرار است با مرمت پیاده روها و مشارکت شهروندان در بحث بهسازی نما، ارتقای سطح کیفی خیابان و بهبود کسب وکار را شاهد باشیم.
خرد با تاکید بر اهمیت مشارکت شهروندان میگوید: «با وجود هرگونه پیاده سازی پروژه های ارتقای کیفی برای خیابان ولیعصر تا وقتی که مشارکت شهروندان، کسبه و کسانی که در محور خیابان ولیعصر ذینفع اند، نباشد، همین خیابان دچار رکود و ازبین رفتگی خواهد شد. در حال حاضر شهروندانی هستند که نمای خود یا سایبان خود را تعویض میکنند. اگر آنها را در چهارچوب طرحی که برای ارتقای کیفی خیابان در دست داریم، قرار دهیم، باعث ایجاد یک هارمونی و انسجام میشود.»
کوروش خرد در آخر از برنامه های درازمدتی میگوید که هنوز قطعی نیست. از جمله ارتقای کیفی میادین مانند میدان راه آهن، میدان ولیعصر، میدان ونک، میدان تجریش. در بحث مدل حمل ونقل این خیابان از امکان تبدیل بی آرتی به ال آرتی یا گزینه های دیگر صحبت میکند و در پایان میگوید: «این برنامه ها در دست بررسی است تا تمامی جوانب شان سنجیده شود. این پروژه های خیابان ولیعصر میتواند یکی از پروژه های تاثیرگذار و مهم شهری محسوب شود.»

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه