گفت وگو نشریه چلچراغ با شهردار منطقه سه تهران درباره بلندترین خیابان پایتخت:

آرامش در حضور دیگران

مصطفی سلیمی، شهردار منطقه سه تهران، برنامه های زیادی را برای ارتقای خیابان ولیعصر در دست دارد. او در ادامه با ما از اهمیت بلندترین خیابان پایتخت گفته و طرح هایی که برای رفع مشکلات خیابان ولیعصر در منطقه تحت پوششش برنامه ریزی شده است.
خیابان ولیعصر در منطقه سه بیشتر از همه با چه آسیبها و مشکلاتی روبهروست؟
خیابان ولیعصر یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین خیابانهای کشور است. مردم خاطرات خوبی از این خیابان دارند و اتفاقهای تاریخی در زمانهای مختلف در این خیابان رخ داده است. خصوصا در مکانهایی مانند میدان ولیعصر و میدان ونک و پارک ملت. اما ترافیک، خودروهای زیاد، آلودگی هوا و تاثیرش بر محیط زیستِ این خیابان، مهمترین مسائلی است که خیابان ولیعصر را به مخاطره انداخته است. همچنین فعالیتهای عمرانی زیرزمینی که انجام شده، به درختهای روی زمین لطمه وارد کرده است. مثل حفاری برای تاسیسات، آب، برق، گاز. این فعالیتهای عمرانی بدون توجه به حفظ فضای پیرامونی درختان صورت گرفته است.
زمانی که خودرو، راه و گذر در اولویت قرار بگیرند، باعث ایجاد فضای های سخت مانند بتن، تیرآهن، جدول، سنگ و تونل میشوند، که اطراف فضای سبز و درختان را به مخاطره می اندازند. همچنین آلودگی هوا و تاثیر گرمایشی فضا آسیب های جدی را به محیط زیست وارد میکند. شهروندان نیز با عدم رعایت شان جوی آبهای زیبا و روانی را که جاری بوده است، آلوده به زباله و ضایعات کردهاند.
بحث انسداد چشمه ها و آبهای سطحی در این محدوده چقدر چالش برانگیز بوده است؟
در این منطقه خیابان ولیعصر با وجود قناتها، مشکل جدی برای آب وجود ندارد. اما مسئله ساخت وسازها در اطراف، باعث شده که به قنات این منطقه لطمه وارد شود. سعی بر این بوده که در مسئله ساخت وساز اگر جایی قنات بوده است، مالک را مکلف به حفظ آن کنیم. اما بعضی ساختمانها رعایت نکردند و قنات در زیر ساختمان بوده و موجب حادثه شده است. ما مالک را مجبور کرده ایم تا قنات را به شکل سنتی اش حفظ کند.
چه برنامه هایی برای ارتقای کیفی خیابان ولیعصر در نظر دارید؟
شهرداری همواره به این فکر است که شرایط را بهبود بخشد. فعالیت هایی که تاکنون شهرداری برای بهبود خیابان ولیعصر انجام داده، به این شکل است:
۱. جمع آوری تیم عمرانی- فضای سبز
شهرداری این منطقه سعی کرده است در کنار هر فعالیت عمرانی که در خیابان ولیعصر انجام میشود، فعالیت های فضای سبز را هم دخالت دهد. نیروهای عمرانی شاید توجه ویژهای به فضای سبز نداشته باشند؛ آنها فعالیت های عمرانی را بسیار دقیق انجام میدهند. در فضای سبز به طور مثال مسئله «نفوذ پذیری» حائز اهمیت است. در جایی که درخت است، ما نیاز به نفوذ پذیری آب داریم. اما در بحث ساخت وساز مسئله نفوذ پذیری نباید وجود داشته باشد. بنابراین فعالیت مشترک عمرانی- فضای سبز را در این منطقه و خیابان همراه داریم.
۲. واکاری و کاشت درختان جدید
در خیابان ولیعصر درختان جدید را جایگزین درختان خشک شده میکنیم. درختانی را در این مسیر کاشته ایم که با شرایط و آب وهوای خیابان سازگار است. به همین دلیل درختان چنار زیادی را از شهرستانهای قزوین و اصفهان به تهران آورده ایم. این عملیات در دیگر مناطق ۱ و ۶ و ۱۱ که خیابان ولیعصر در آنهاست، انجام میشود. برای حفظ این درختانِ گفته شده نباید حوضچه اطراف درختان را حذف کنند تا خشکی درختها را به دنبال نداشته باشد.
۳. تسهیل تردد و کاهش ترافیک
در هفته گذشته یک پل (پل نسلون ماندلا) و دو تونل (آرش و اسفندیار) در این منطقه افتتاح شد تا بار ترافیک خیابان ولیعصر کمتر شود. البته هنوز اعلام عمومی نشده است، اما مردم از آن استفاده میکنند. این دو تونل و پل ترافیک محور خیابان ولیعصر را کم کرده است. با این پل تقاطع نلسون ماندلا به الهیه وصل میشود. با دو تونل آرش و اسفندیار که یکی شرق به غرب است و دیگری غرب به شرق، رفتوآمد به نیایش را سهولت بخشیدیم. به این ترتیب، ترافیک خیابان ولیعصر کمتر میشود.
۴. مفرح کردن فضای پارکها
اقداماتی جهت رسیدگی به فضای پارک و بوستان و مفرح کردن فضای آن به واسطه فعالیتهای فرهنگی و هنری و اجتماعی صورت گرفته است. به طور مثال حدود ۳۰ شب در پارک ملت قبل از شروع ماه محرم برنامه داشتیم. گروه های سنتی ملل و استانها و گروه های محلی به اجرای تئاتر و موسیقی و مسابقه پرداختند و فضایی سرزنده و شاد به وجود آمده بود.
با توجه به اهمیت خیابان ولیعصر، چه اقداماتی را میتوان برای حفظ هویت بصری و رونق کسب وکار و پیاده گردی در ولیعصر و معرفی اماکن تاریخی انجام داد؟
بخشی از سیمای شهر مربوط به ساختمان هاست. تعدادی ساختمان در خیابان ولیعصر وجود دارد که در اثر فوت مالکین و مسائل انحصار وراثت و اختلاف شرکا، نیمهکارهاند. ما از طریق دادگاه پیگیر شدیم تا به این وضع سامان ببخشند. این مسئله ساختمان های نیمه کاره موجب آلودگی بصری شده و زیبایی منطقه را از آن گرفته، درنتیجه به کسب وکار مردم این منطقه آسیب وارد شده است. همچنین خیابان ولیعصر نیاز به مرمت دارد؛ از ساختمانهای قدیمی تا کاشی ها و سنگها و کف پوشها. چون در اثر زمان و تغییر فصلها و آلودگی هوا و تردد دچار فرسودگی شدهاند و زیبایی آنها از بین رفته است.
در ارتباط با موضوع رونق کسب وکار، چون این منطقه با داشتن بیش از ۵۳ سفارتخانه و تعداد زیادی وزارتخانه و بیمارستان و مدارس غیرانتفاعی و ساختمانهای اداری، به منطقه ای تجاری- اداری تبدیل شده است و ما در شبها معضل سکوت و خلوتی را داریم. شبها در خیاباهای اطراف و معابر تقریبا هیچ کسی تردد ندارد. بنابراین ما برنامه هایی را تدوین کرده ایم تا تردد در شب را بیشتر کنیم. مثل ایجاد مراکز خدماتی، فروش خدمات هنری و فرهنگی در حاشیه پارکها. تصمیم داریم زندگی در شب را در این منطقه احیا کنیم تا از این شب مردگی خارج شویم.
همچنین در رابطه با مسئله پیاده گردی، دو مطلب را به طور جدی در حال پیگیری هستیم؛ مسیرهای پیاده و مسیرهای دوچرخه. خوشبختانه در خیابان ولیعصر امکان تردد در شب وجود دارد و ما برای اینکه بتوانیم این مسئله را در شب نیز داشته باشیم، با مراکز خدماتی و شورایاریها برای انجام فعالیت هایی مشورت کردهایم، تا بتوانیم همان مسئله تردد در شهر را داشته باشیم. البته ارائه این نوع خدمات فرهنگی را در حاشیه پارکها و بوستانها به دنبال داریم تا آرامش در پارکها از بین نرود. همچنین بخشی از محور رود دره ها را به مسیر پیاده راهها و مسیر دوچرخه ها اختصاص دهیم تا بتوانیم رینگ دوچرخه و پیاده راه را به تمام شهروندان، خصوصا شهروندان منطقه سه، ارائه دهیم.
آیا موانعی هم بر سر راه این اقدامات وجود دارد؟
بله، البته خیلی کم. گاهی اوقات عده ای مخالف با چنین برنامه هایی هستند. اما برای ما زنده نگه داشتن فضای عمومی و شهری و معابر و بوستان ها به طور شبانه روز مهمتر است. این دلایل منفی بیشتر از سوی مغازه داران است که نگران موقعیت شغلی خود هستند و بیشتر دلایل شخصی دارند. به طور مثال اگر در حاشیه پارکها شروع به فروختن صنایع هنری کنیم، مغازه داری که شغلش آثار هنری است، مخالف این جریان است.
برای آینده این منطقه چه برنامه هایی دارید؟
علاوه بر تمامی این مسائلی که گفته شد، میخواهیم خیابان ولیعصر محل نشاط، زندگی و امنی باشد تا مردم در ساعاتی که آنجا هستند، کنار یکدیگر لذت ببرند.
چطور میتوان شهروندان را در برنامه های شهرداری درگیر و مشارکت آنها را جلب کرد؟
با تشکیل تشکلهای مردمی و انجی اُهای منطقه ۳، تمامی تشکلهای مردمی، خیریه ها، تشکل کودکان کار و زنان بدسرپرست و زنان بی سرپرست آسیبهای اجتماعی را شناسایی و از آنها دعوت کردیم تا ماهی یک بار با هم دیداری داشته باشیم. همچنین دفتری را در اختیارشان قرار دادیم تا در آنجا جمع شوند و جلسه بگذارند و با هم در ارتباط باشند و به هم کمک کنند. شهرداری تهران با توجه به بودجه کم، توان محدود و قدرت کم به هیچ وجه نمیتواند به تنهایی حلال مشکلات مردم باشد. حتما تشکلهای مردمی و انجیاُها و کانونهایی که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند، باید به شهرداری کمک کنند. همچنین با راه اندازی سایت و معرفی کتابهای تشکلهای مردمی، چنین کانونها و تشکل هایی به هم معرفی میشوند و نوع فعالیت آنها در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی توضیح داده میشود و در تصمیم گیری مدیران کمک میکنند و به آنها مشورت میدهند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه