تحقق برنامه تهران در شب با همکاری همه سازمان های متولی ممکن می شود/ ارتقای کیفیت زندگی شهری با اجرای پروژه حیات شبانه

بهروز فتحی معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: قطعا یکی از معاونت های شهرداری تهران باید متولی اجرای این برنامه باشد چراکه انجام چنین برنامه ای بدون هماهنگی نهادهای داخل و خارج شهرداری امکان پذیر نیست.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، فتحی با اشاره به برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران گفت: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران به دنبال پاسخ دهی به دغدغه های ابعاد مختلف اجتماعی، روانشناسی و مردم شناسی حیات شبانه است.
او افزود: موضوع حیات شبانه برای احیای اجتماعات شهری و زیستی و همچنین ارتقای کیفیت زندگی شهری تداعی می شود.
فتحی با بیان اینکه موضوع برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران باید در شورای شهر و شهرداری تهران به صورت جدی تر مورد بررسی قرار گیرد، گفت: مرکز مطالعات شهرداری باید تا مرحله تدوین این لایحه متولی اجرای پروژه باشد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران یادآور شد: قطعا باید معاونتی در شهرداری تهران متولی اجرای این برنامه باشد، چراکه انجام چنین برنامه ای بدون هماهنگی نهادهای داخل و خارج شهرداری امکان پذیر نیست. همه نهادهای متولی و موثر باید در این خصوص همکاری داشته باشند.
به گفته این مقام مسوول ساختارها در خصوص تحقق این برنامه باید به صورت جدی تر مورد بررسی قرار گیرد تا اگر کاستی هایی در مورد آن وجود دارد، حل شود. معتقدم این برنامه باید بدون نقص اجرایی شود تا با مشکل جدی مواجه نگردد.
فتحی تاکید کرد: سازمان زیباسازی آمادگی دارد در خصوص مطالعات احتمالی این برنامه اقداماتی انجام دهد.
او با بیان اینکه تاکنون برنامه جامع در کشور عملیاتی نشده است، گفت: شاید ساختار عملیاتی کردن این طرح نیاز به بازنگری داشته باشد چراکه سازمان های زیادی باید در خصوص تحقق این طرح همکاری داشته باشند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1390 مباحث کتاب: رشد مباحث مربوط به پیاده روی و پیاده راه ها و توجه به عابر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه