نخستین نشست علمی و تخصصی برنامه منظر شبانه تهران برگزار شد

نخستین نشست علمی و تخصصی برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران با موضوع"تهران در شب" با حضور علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهرتهران، بهروز فتحی" معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران، یاسر جعفری " معاون فنی و طرح های شهری سازمان زیباسازی شهر تهران، بهناز امین زاده و میثم بصیرت از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و سید عبدالهادی دانشپور عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت عصر روز 11 مهرماه در شورای شهر تهران برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در این نشست که هدف از برگزاری آن بررسی نقاط قوت، ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهای موجود در حوزه منظر شبانه شهر تهران و ارائه راهکارهای علمی و عملی، زمینه توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر منظر و حیات شبانه در شهر تهران عنوان شده است، بهناز امین زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مجری طرح مطالعاتی برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران با اشاره به برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران، گفت: این طرح مجموعه ای از بایدها و نبایدها است، مجریان اصلی اجرای این برنامه مردم شهر تهران هستند به همین منظور قرار نیست که این برنامه برای شهرداری تهران هزینه ای در بر داشته باشد.
او اضافه کرد: هدف اصلی این طرح دستیابی و زمینه سازی برای رسیدن به حیات شبانه و همچنین شناسایی سازوکارهای لازم برای بروز و ظهور آن در شهر تهران است.
امین زاده تاکید کرد: اگر بین دستگاه های متولی این طرح هماهنگی هایی صورت گیرد بدون شک مردم هم در اجرای آن مشارکت خواهند کرد.
سید عبدالهادی دانشپور عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و ناظر علمی و فنی طرح نیز در ادامه با بیان اینکه این طرح یک برنامه راهبردی است، گفت: شورای شهر تهران می تواند در بحث مشارکت پذیری نقش مهمی ایفا کند چراکه متشکل از شورایاری های زیادی است. همه سمن ها می توانند در زمینه اجرای این برنامه نقش خوبی ایفا کنند چراکه بدون مشارکت نمی توانیم شاهد تحقق و اجرای این برنامه باشیم.
میثم بصیرت عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران، گفت: مهمترین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که بر بودجه عمومی شهر تهران نباید فشار جدیدی وارد شود. باید از ظرفیت و منظر حیات شبانه شهر تهران برای احیا و بازسازی نقاط بافت پژمرده شهر تهران استفاده کنیم.
او ادامه داد: باید موضوع شب را در برنامه و طرح های توسعه شهری تهران مشاهده کنیم. به دنبال تدوین برنامه شبانه شهر تهران هستیم هرچند که اجرای آن هزینه بر است به همین منظور باید در چارچوب پیوست های در برنامه توسعه شهری به مرحله اجرا برسد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1390 مباحث کتاب: رشد مباحث مربوط به پیاده روی و پیاده راه ها و توجه به عابر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه