استفاده از توان مشورتی متخصصان حوزه چاپ و نشر در انتشارات زیباسازی

نخستین جلسه شورای چاپ و نشر سازمان زیباسازی با هدف تعیین خط و مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط علمی و همچنین رعایت استانداردهای معتبر در زمینه تولید، نشر، توزیع و فروش آثار علمی انتشارات در دفتر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در این نشست که حسین دولت آبادی، مدیر انتشارات آذرخش (ناشر کتب تخصصی در حوزه شهرسازی و معماری)، شیوا شکاری، مدیر انتشارات جامعه شناسان (ناشر کتب جامعه شناسی)، مسعود فرشی‌فرید و رضا رضایی، متخصصان حوزه چاپ و نشر به عنوان اعضای شورا حضور داشتند، در زمینه تدوین آیین‌نامه و شیوه نامه انتشارات زیباسازی بحث و تبادل نظر و نهایتاً تصمیماتی اتخاذ گردید.
در ادامه این جلسه بهروز فتحی، معاون برنامه ریزی و توسعه به عنوان رییس شورا، با اشاره به اینکه نگاه مدیر عامل سازمان در زمینه تولید و نشر آثار، مبتنی بر نگاهی تخصصی با پشتوانه دانش روز و آکادمیک است، گفت: هدف از تشکیل این شورا، استفاده از توان مشورتی متخصصان در حوزه چاپ و نشر است و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا برای بهتر شدن فعالیت‌ها و جذب ایده‌های جدید از نظر متخصصان حوزه چاپ و نشر برخوردار شویم.
فتحی با بیان اینکه مخاطبان اصلی کتاب‌های انتشارات سازمان، دانشجویان هستند گفت: ارتباط بسیار سازنده و خوبی بین مخاطبان انتشارات سازمان با تولید آثار وجود دارد که تلاش داریم آن را تقویت کرده و علمی‌تر کنیم.
سجاد مرادی نیا، مدیر مطالعات و پژوهش سازمان نیز در این نشست گفت: راه اندازی شورای چاپ و نشر، حلقه مفقوده تولید آثار در حوزه مطالعات و پژوهش سازمان است که می تواند در ارائه هرچه بهتر این تولیدات به مخاطبان ما را یاری دهد.
شورای چاپ و نشر سازمان زیباسازی متشکل از 9 عضو است که 5 عضو آن از متخصصان حوزه چاپ و نشر و خارج از سیستم سازمانی انتخاب و در حکمی به مدت یکسال فعالیت خواهند کرد.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه