اولین شورای پژوهشی سازمان زیباسازی شهر تهران برگزارشد

اولین جلسه شورای مطالعات و پژوهش سازمان زیباسازی شهر تهران به همت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان با حضور اعضای این شورا برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران،در این نشست که با هدف تدوین اهداف راهبردی و یکپارچه‌سازی فرآیند مطالعات و پژوهش، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در فعالیت‌های پژوهشی و همچنین بهبود کمی و کیفی طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی جهت تحقق اهداف سازمانی برگزار شده بود، بهروز فتحی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه و رییس شورا تاکید کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های مطالعاتی و پژوهشی حال حاضر این معاونت بررسی مطالعات سالیان گذشته توسط یک تیم خبره به منظور ارزیابی نهایی و جمع بندی داده‌های مطالعاتی سازمان است.
وی در ادامه با تبیین اهداف راهبردی شورای پژوهشی اظهار داشت: بررسی فرآیند پژوهشی باید متناسب با نیاز علمی سازمان و در برگیرنده اهداف کلان در سطح شهر و در حوزه زیباسازی باشد.
در ادامه جلسه هریک از اعضا ضمن بر شمردن نقاط ضعف و قوت برنامه‌های مطالعاتی و پژوهشی سازمان به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند. گفتنی است شورای مطالعات و پژوهش سازمان زیباسازی سیزده عضو صاحب رای دارد که برخی از اعضای این شورا را فرهیختگانی مانند دکتر سیدمحسن حبیبی، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر رضا خدادادی و دکتر علی آقابابا تشکیل می‌دهند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه