در بیست و هشتمین نشست "تهران امید دارد" با موضوع "توان یابان پایتخت" مطرح شد:

کمپینی برای اجرای قانون حمایت از معلولان توسط مدیریت شهری ایجاد شود

بیست و هشتمین نشست تهران امید دارد با موضوع توان یابان پایتخت با حضور زهرا نژاد بهرام و الهام فخاری اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مصطفی سلیمی شهردار منطقه ٣ و حمید موسوی مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در بوستان شریعتی برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، الهام فخاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر مناسب‌سازی شهر برای جانبازان و توان‌یاب‌ها، گفت: جانبازان و توان یابان, ایثارگران, کودکان و زنان باید برابر با همه شهروندان از امکانات شهری برخوردار باشند.
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در این مراسم با تاکید حق نداشتیم همین پیاده راه نیم بند را که تنها برای مردان سالم بالغ ساخته شده، اشغال کنیم، ادامه داد: کمپینی برای اجرای قانون حمایت از معلولان توسط مدیریت شهری راه اندازی شود.
در ادامه زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید از تاسیسات و کارگاههایی که مانع تردد معلولان است جلوگیری کرد، گفت: مدیریت شهری باید گام هایی را برای حمایت از تردد معلولان بردارد و اولین اقدام می تواند جلوگیری از ایجاد کارگاههای مزاحم در معابر باشد.
او با طرح این موضوع که مدیران شهری نباید به ساختمانهایی که مناسب معلولان نبودند، پایان کار می دادند اظهار داشت: شهر ما باید جلوگیری کند از تاسیسات و کارگاههایی که مانع تردد معلولان است.
وی در ادامه افزود: حق نداریم همین پیاده راههای نیم بند را که تنها برای مردمان سالم بالغ ساخته شده است را با ایجاد کارگاه در گوشه و کنار اشغال کنیم.
عضو هیات رییسه شورا همچنین پیشنهاد داد کمپینی برای اجرای قانون حمایت از معلولان توسط مدیریت شهری ایجاد شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه