چاپ کردن این صفحه
دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتار شناس اجتماعی:

سازمان ها بدون حضور مردم قادر به ارائه خدمات خوب نیستند

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتار شناس اجتماعی گفت: سازمان زیباسازی و مردم باید در کنار یکدیگر کارها را به پیش ببرند و نسبت به بهسازی و روند تکاملی شهری، شهرسازی و نوسازی بافت فرسوده مناسبی بردارند.
 

دکتر مجید ابهری آسیب شناس و رفتار شناس اجتماعی گفت: سازمان زیباسازی و مردم باید در کنار یکدیگر کارها را به پیش ببرند و نسبت به بهسازی و روند تکاملی شهری، شهرسازی و نوسازی بافت فرسوده مناسبی بردارند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران او با اشاره به موضوع مشارکت و حضور فعالانه و پایدار مردم در زیباسازی فضا و منظر شهری اظهار داشت: از منظر رفتار شناسی اجتماعی محیط زندگی تاثیر مستقیم بر نشاط و آرامش و یا افسردگی مردم جامعه دارد به همین منظور طراحی و رنگ آمیزی مبلمان شهری و همچنین وجود فضای سبز می تواند عوامل رشد و پویایی مردم و آرامش روحی و روانی آنها را به دنبال داشته باشد.
او ادامه داد: بدون تردید هرجا که حضور مردم احساس نشود دولت و دیگر سازمان ها و ارگان ها توان اجرای کامل برنامه ها را نخواهند داشت به همین منظور معتقدم تشکل ها مردمی و سمن ها باید در حفظ زیبایی سیما و منظر شهری و همچنین محیط زیست نقش بسزایی داشته باشند چراکه در غیر این صورت شهر به مخروبه ای تبدیل شده و نهادهای دولتی، غیر دولتی و خدماتی نیز نمی توانند کارهای خود را به سرانجام برسانند.
ابهری اضافه کرد: شهروندان باید در کنار تشکل های مردمی برای همکاری با سازمان زیباسازی قدم بردارند چراکه در غیر این صورت سازمان زیباسازی قادر به اجرای امنیت روانی و اجتماعی برای شهر نخواهند بود.
او به نقش مهم مردم در زیباتر کردن منظر عمومی شهر اشاره کرد و گفت: معتقدم در راه مشارکت مردم موانعی وجود دارد که در مرحله اول سازمان زیباسازی باید نسبت به بر طرف کردن آنها اقدام کند.

ابهری ادامه داد: امروزه کمرنگ بودن حقوق شهروندی و آشنا نبودن با ظرفیت های مردمی و همچنین مشخص نبودن سهم مشارکت آنها از طرف سازمان ها و نهادهای خدمات شهری باعث شده مردم از حضور در صحنه عقب نشینی کنند چراکه آنها بر این باورند که سازمان ها و نهادها ارزشی برای حضور آنها در صحنه قائل نیستند. بدون تردید غافل بودن از ظرفیت های مردم تاثیری بدی بر جامعه خواهد داشت.
رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی تصریح کرد: همکاری مردم با نهادهای خدماتی از طریق آموزش و اطلاع رسانی و جذب مشارکت های مردمی امکان پذیر است و می تواند تاثیر بسیار خوبی در زیبایی شهر داشته باشد به همین منظور سازمان زیباسازی باید از طریق رسانه ها به ویژه فضای مجازی نسبت به آموزش و جذب مشارکت مردمی اقدام کند.