کارگاه تخصصی" نورپردازی، نورآرایی و معماری نور" برگزار می شود

واحد آموزش سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری کانون تعاملات دانشجویی کارگاه تخصصی "نورپردازی، نورآرایی و معماری نور" را با حضور دکتر دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، استاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این کارگاه امروز (28 تیر ماه) از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و در راستای تحقق اهداف توانمندسازی و حمایت از فعالیت های دانشجویی برگزار می شود.
لازم به ذکر است در جلسه اول این دوره آموزشی با موضوع "تاثیر نورپردازی بر کیفیت منظر شبانه شهری" و سرفصل های نورپردازی از منظر زیباشناسی، نور و رنگ، نورپردازی از منظر ایدئولوژیک و سمبولیک، نورردازی از منظر هویتی و مفهومی، نورپردازی از منظر تاریخی و مکانی، نورپردازی از منظر ایمنی (آلودگی نوری، خیرگی، ایجاد سایه، جزیره نور و..)، نور و نقش آن در طراحی منظر شبانه شهری، نورپردازی شهری، اهداف نورپردازی شهری، طراحی نور از مقیاس کلان تا خرد و طرح جامع نورپردازی شهری مورد بحث قرار می‌گیرد.
گفتنی است این دوره آموزشی در 8 جلسه 3 ساعته و با مشارکت 85 نفری از دانشجویان رشته های طراحی صنعتی، معماری و شهرسازی برگزار می شود و در پایان این دوره آموزشی به شرکت کنندگان مدرک رسمی از طرف سازمان زیباسازی اعطا می شود.

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش2 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1389 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:60.000 ریال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه