برنامه ریزی و توسعه

سه شنبه, 27 آذر 1397 10:42

اینجا انتها ندارد

خیابان ناصرخسرو تنها کوچه مروی را در خود ندارد، کوچه خدابنده لو یکی دیگر از خیابانهای شرقی-غربی تهران است که از یک سو به خیابان ناصرخسرو و از سوی دیگر به خیابان پامنار ختم میشود، درست مثل کوچه مروی؛ البته با این تفاوت که روبه…
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، با توجه به اینکه آسیب‌شناسی موفق منجر به آسیب‌زدایی بهینه خواهد شد، کارگروه تعالی سازمان برای مساله‌یابی و شناسائی نقاط ضعف و نارسایی تشکیل شده است.این کارگروه اصلاحات ساختاری با رویکرد جامع‌نگری، دوراندیشی و…
شنبه, 24 آذر 1397 14:38
گزارش میدانی «چلچراغ» از خیابان ناصرخسرو و کوچه مروی

در کوچه و خیابان

صدیقه ثناییبعضی از خیابان ها و کوچه ها شبیه به آدم ها هستند، کمتر کسی از گذشته آنها خبر دارد، کمتر کسی میداند در آن کوچه یا خیابان چه اتفاقاتی افتاده، چطور بوده و چه بر آن گذشته است. وقتی نو میشوند، دیگر حتی نمیتوان…
چهارشنبه, 21 آذر 1397 10:35
حمیدرضا نیلی، کارشناس و طراح پروژه ساماندهی گذر مروی

از خیابانی که سر و سامان گرفت

کوچه مروی از بافتهای تاریخی شهر تهران است که به سبب املاک موقوفی مرحوم مروی (دبیرستان، مسجد و بازارچه مروی) که همگی در این کوچه بنا نهاده شدهاند، چنین نامی گرفته است.زمان آغاز اقداماتی که سازمان زیباسازی در محدوده کوچه مروی انجام داد، به صورت…
چهارشنبه, 21 آذر 1397 10:24
دکتر امیر مسعود انوشفر، معمار و مشاور سازمان زیباسازی در مطالعات پروژه ناصرخسرو

غبارروبی از خیابان اصیل

خیابان ناصرخسرو از خیابانهای مهم و اصیل شهر است که بناهای مهمی در آن قرار دارد. شمسالعماره یکی از عمارتهای کاخ گلستان در این خیابان قرار دارد و خیابان حریم کاخ گلستان محسوب میشود، لذا از این حیث خیابان دارای ارزش تاریخی نیز هست.بر اساس…
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ در ابتدای جلسه بهروز فتحی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان ضمن تشکر از معاونان و مدیران سازمان بابت حضور پررنگ و تلاش موثر در جلسات این طرح، با ارائه چکیده‌ای از روند طراحی و…
بافت های قدیمی هر شهر نشان دهنده تاریخ و هویت گذشته ملموس آن است و به همین جهت باید برای حفظ و نگهداری این بافتها، برنامه ریزی های ویژه ای توسط نهادهای مسئول انجام شود. یکی از اقداماتی که سازمان زیباسازی شهر تهران برای حفظ…
سه شنبه, 20 آذر 1397 12:49
گزارش نشریه چلچراغ از پیاده راه ناصر خسرو

پیاده راه ناصرخسرو در یک نگاه

داستان یک شهرپیاده گردی در سه خیابان تاریخی پایتخت؛ ناصرخسرو، کوچه مروی و باغ سپهسالاربعید است که پایتخت نشین باشی و گذرت به خیابان ناصرخسرو و کوچه مروی نیفتاده باشد و جلوی ساختمان آجری رنگ دارالفنون این پا و آن پا نکرده باشی. نمیشود شمس…
چهارشنبه, 07 آذر 1397 15:44

در جست وجوی شکوه ازدست رفته

پرونده ای درباره سه عمارت تاریخی که موزه هایی دیدنی شدندخانه های تاریخی، دروازه های ورود به گذشته اند. قدم به قدم و آجر به آجرشان یاد و خاطره دلنشینی را زنده میکند؛ داستان ناتمام هنرمندی، صنعتگری، تاجری یا شهروندی که روزی در خانه نفس…
چهارشنبه, 07 آذر 1397 14:51

وقتی عمارتها موزه میشوند

گزارش میدانی «چلچراغ» از عمارت گردی در پایتختنسیم بناییسه عمارت، سه حکایت و حالا سه موزه، اولی: موزه استاد علی اکبر صنعتی، دومی موزه خوشنویسی ایران و سومی موزه گرافیک ایران. «چلچراغ» اینبار عمارت گردی و به عبارت دیگر موزه گردی کرده است. موزه استاد…
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، اولین جلسه کمیته پژوهشی سازمان با عنوان کمیته پژوهشی نور پردازی شهری با حضور مدیران سازمان زیباسازی و اساتید دانشگاه برگزار شد.گفتنی است کمیته پژوهشی نورپردازی شهری یکی از هفت شورای پژوهشی است که…
    19 نوامبر (28 آبان)از سوی سازمان ملل متحد، روز جهانی توالت (World Toilet Day) نام گرفته است. این مناسبت نمادین، برای آگاهی بخشی به جوامع بشری درباره آسیب هایی که استفاده نکردن از سرویس های بهداشتی برای انسان و کره زمین ایجاد می…
شنبه, 26 آبان 1397 10:56
گزارش نشریه چلچراغ از میدان تاریخی مشق:

دخترِ مشق نانوشته در میدان مشق

قبل از ورود به دانشگاه همیشه فکر میکردم وقتی وارد دانشگاه شوی، باید حتما متعلق به فرقه فکری خاص یا تشکلی که شیوه فکری و عقیدتی ات با آن سنخیت دارد، باشی. بعد ترها فهمیدم خیلی از دانشجوها تاریخ نمی دانند. خودم از همان دانشجوهای…
چهارشنبه, 23 آبان 1397 10:55
شاپور دیوسالار، مشاور سازمان زیباسازی شهر تهران در گفت و گو با نشریه چلچراغ:

چشم میدان به راه گردشگران

کلانشهر تهران به فضاهای شهری خاطرهانگیز نیازمند است. میدان مشق نیز جزو بناهای عمومی با پیشینه تاریخی است که در شهر تهران قرار دارد و بسیاری از شهروندان این قدمت تاریخی را به یاد دارند. از طرفی، در تهران با مسئله کمبود فضای شهری عمومی…
چهارشنبه, 23 آبان 1397 10:52
کتابخانه

میدان مشق

«اگرچه میدان مشق را برای استفاده قشون و برگزاری تمرین های نظامی ساختند، اما تاریخ آن مملو از وقایع گوناگون و شنیدنی است. دکتر فوریه، طبیب مخصوص ناصرالدین شاه، میگوید: «در سردر میدان مشق صبح و عصر نقاره میزدند و یک عده مطرب و رقاص…
صفحه1 از22

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • بخش اعظمی از درک شهروندان از شهر به واسطه ی فضاها صورت می گیرد لذا طراحان می کوشند ضمن برآوردن نیازهای اصلی شهروندان به تصورات آنها نیز شکل دهند. شهر باید محیطی کارا و در…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه