چهارشنبه, 10 بهمن 1397 11:29

فتوکلیپ جلسه داوری جشن نور

یکشنبه, 27 فروردين 1396 13:44

داوری آثار جشنواره مشق صلوات

سه شنبه, 25 آبان 1395 10:44

داوری آثار کمپین محیط زیست

یکشنبه, 30 خرداد 1395 12:49

داوری کمپین شهروند قانون مدار

سه شنبه, 13 بهمن 1394 17:13

هیچ طرحی مورد تایید قرار نگرفت

چهارشنبه, 16 دی 1394 15:59

داوری فراخوان نقاشی دیواری