کارگاه‌ تخم‌مرغ‌های نوروزی با حضور کودکان تحت حمایت ارگان‌های خیریه / استقبال از بهار 95 "رویداد بهارستان" / 16