بازدید علی مرادخانی و مجید ملانوروزی از هفتمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران