چاپ کردن این صفحه

بازدید معاون خدمات شهری شهرداری تهران از هفتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران / 1