افتتاح نمایشگاه پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران