اکران طرح های فرهنگی به مناسبت روز دانشجو درسطح شهر تهران