رونمایی از مجموعه فوتبال کانادین به مناسبت روز جهانی معلولان