روز شانزدهم/نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران/2