روز پانزدهم/نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران/بازدید سفیر نیکاراگوئه