مراسم رونمایی از 5 عنوان کتاب‌های تازه انتشار یافته سازمان به مناسبت هفته کتاب