هم اندیشی روسای ادارات زیباسازی مناطق 22 گانه با حضورعضو شورای اسلامی شهر تهران