روز یازدهم/نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران