روزپنجم/نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران/بازدید امیر سقراطی عضو انجمن نقاشان