روز اول/نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران