نشست نقد و بررسی طرح مطالعاتی بررسی دو دهه تجربه در ساماندهی و بازسازی بافت‌های تاریخی