داوری آثار نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران