برگزاری نمایش آیینی مسیر سرخ و نمایشگاه عکس سه بعدی عتبات عالیات/3