اکران طرح های فرهنگی در سطح شهر تهران به مناسبت دهه ولایت