مراسم اختتامیه دومین سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر ویژه هنرمندان معاصر