نکوداشت استاد محمّد سلحشور در موزه خوشنویسی ایران /1