بازدید دکتر سرمست استاندار قم و خانم دکتر امانی عضوی شورای اسلامی شهر تهران از غرفه انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران