مراسم نکوداشت و رونمایی از کتاب های محمد بهمن بیگی