چاپ کردن این صفحه

بازدید مشاور شهردار و رییس حراست کل شهرداری تهران از نمایشگاه ششمین دوسالانه مجسمه های شهری