مراسم اختتامیه ششمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران/3