بازدید آقای یزدانی معاون خدمات شهری و سردار شیخی رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس از ششمین دوسالانه مجسمه های شهری