بازدید زینب نصیری مدیر کل سلامت شهرداری تهران از نمایشگاه ششمین دوسالانه مجسمه های شهری