هشتمین نشست تخصصی ششمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران با موضوع هویت اجتماعی و مجسمه