بازدید رییس کمیته اقتصادی شورای اسلامی شهر و مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از منطقه 18