مراسم نکوداشت استادغلامحسین امیرخانی ازخوشنویسان معاصر در موزه خوشنویسی