جلسه هماهنگی مراسم رونمایی پنج تندیس شهدای دفاع مقدس