اکران طرح های فرهنگی به مناسبت درگذشت ایت الله طالقانی