اکران تبلیغات فرهنگی به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتبال ایران دربرابر مراکش