اکران طرحهای فرهنگی به مناسبت مسابقات جام جهانی با عنوان باهم قهرمانیم