دیدار نوروزی مدیرعامل سازمان زیباسازی با هنرمندان سومین سالانه هنرهای شهری-رویداد بهارستان97 /65