مراسم رونمایی از آثار برگزیده کمپین "همه واقف باشیم"