کارگاه طراحی گرافیک، تصویرسازی و عکاسی با موضوع حماسه عاشورا